Případová studie UNIMARKT

Hospodářské analýzy a srovnání jednotlivých obchodních míst poskytují společnosti UNIMARKT skvělý přehled o celé síti
Bild Einkaufswagen mit Gemüse gefüllt

Výchozí situace

Společnost Unimarkt dosud zpracovávala veškerá ekonomická data jednotlivých obchodních míst v programu MS Excel a následně z nich vytvářela srovnání a prognózy. Jelikož tato metoda neumožňuje dostatečnou hospodářskou analýzu, společnost hledala nový způsob zpracování dat. Cílem bylo vytvořit srovnávací kritéria a zpracovat ekonomická data do takové podoby, aby bylo možné snadno a s přesností srovnat a analyzovat jednotlivé oblasti podnikání i jednotlivá obchodní místa.

Řešení

Na doporučení rakouské franchisové asociace byl zvolen systém edfis společnosti eurodata, který nabízí webové nástroje pro hospodářskou analýzu franchisových sítí. Systém splňuje nejen výše uvedené požadavky, ale usnadňuje také přechod obchodní sítě s vlastními pobočkami na franchisovou síť.

Výsledný stav

Již krátce po zavedení systému lze pozorovat zlepšení. Došlo k automatizaci rutinních procesů a snížila se náročnost administrativy. Ekonomická data jsou srovnatelná a franchisanti využívají interního benchmarkingu, který je vede k lepším výsledkům.

Ke stažení UNIMARKT