edtas – Kontrolní a reportní systém pro čerpací stanice

Chcete se dozvědět více?

Kontaktujte nás prostřednictvím následujícího formuláře.

  Souhlasím se zasíláním informačních emailů o službách a produktech společnosti eurodata na výše uvedený email.**

  * Povinné pole
  ** Jsem oprávněn kdykoliv svůj souhlas poskytnutý společnosti eurodata GmbH zcela nebo částečně odvolat a požádat o smazání mých osobních údajů. Informace týkající se zpracování vašich osobních údajů naleznete sekci Ochrana dat. Vaše emailová adresa bude použita pouze pro účely vyřízení vaší žádosti.

  Kontrolní a reportní systém edtas – perfektní přehled o Vašem podnikání

  Kontrolní a reportní systém edtas je speciálně vyvinutý pro obor čerpacích stanic. Provozovatelům čerpacích stanic přináší nad rámec povinného vedení účetnictví měsíční ekonomické reporty (hospodářské analýzy), které mapují vývoj jejich podnikání v přehledné a srozumitelné formě.
  Díky systému edtas dosahují podnikatelé lepších hospodářských výsledků, protože mají více času na samotný provoz čerpací stanice.

  Měsíční hospodářské analýzy nabízí snadné a rychlé zhodnocení ekonomického vývoje a vedou k rozvoji podnikatelského ducha a obchodních strategií. Dochází ke včasnému odhalení slabých míst, což umožňuje jejich okamžitou nápravu.
  Již několik desetiletí je edtas jedničkou na evropském trhu.
  Využívá ho okolo 10 000 čerpacích stanic, z toho asi 900 v Rakousku a téměř 500 v České republice.

  Výhody edtas pro provozovatele čerpacích stanic

  • Podpora daňové kanceláře ze sítě eurodata od prvního dne: eurodata spolupracuje s hustou sítí daňových kanceláří, které jsou specializované na vedení účetnictví pro čerpací stanice a nabízí tak odpovídající know-how. V České republice je Vám k dispozici skupina daňových kanceláří KODAP, které sídlí ve více než desítce českých měst. Využitím služeb některé z kanceláří KODAP v rámci systému edtas získáte komfort výrazně přesahující služby běžné účetní kanceláře a to za velmi příznivé ceny, které co do kvality a záběru nemají na českém trhu konkurenci. Účetnictví pro čerpací stanice je ve všech kancelářích vedeno jednotně, což vytváří široké možnosti srovnání.
  • Daňové poradenství týkající se předmětu podnikání v ceně účetnictví
  • Vysoký stupeň automatizace při předávání podkladů, jejich zpracování i vyhotovení následných reportů
  • Měsíční přehled o vývoji tržeb a nákladů a jejich srovnání s předchozím obdobím a obchodním plánem v jasné a srozumitelné podobě
  • Rychlé odhalení silných a slabých míst díky pravidelným reportům
  • Úspora času stráveného nad účetními výstupy, který lze věnovat řízení čerpací stanice
  • Přehled o aktuální finanční situaci jako základ pro rozhodování o nových investicích
  • Online portál: vždy aktuální data přístupná prostřednictvím internetu na www.AnalyzaOnline.cz
  • Jedinečné anonymní srovnání vlastní čerpací stanice s podobnými čerpacími stanicemi stejné značky i dalších značek zahrnutých v systému
  • Pracovněprávní portál Mujpersonal.cz se vzory smluv a dalších dokumentů

  Kompletní balíček služeb na míru čerpacím stanicím

  Kontrolní a reportní systém edtas nabízí kromě hospodářských analýz také celou škálu interaktivních grafů a diagramů znázorňujících hospodářskou situaci dané čerpací stanice.

  Ekonomický vývoj lze sledovat dle libovolně nastavitelných parametrů. Systém umožňuje tvorbu vlastních reportů obsahujících vybrané ekonomické údaje za zvolené čerpací stanice. Reporty lze stahovat, ukládat a dále je upravovat, jejich šablony je možné uložit pro budoucí využití. Libovolně lze volit také období, za které jsou reporty sestavovány, např. i několik let nazpět.

  Provozovatelé více čerpacích stanic naleznou v AnalýzeOnline rovněž souhrnnou analýzu obsahující údaje za všechny jejich čerpací stanice. Velmi jednodušše tak zhodnotí vývoj celého jejich podnikání i např. celkový očekávaný hospodářský výsledek.

  Na přání klienta zpracuje eurodata také speciální reporty dle konkrétního zadání.

  Účetnictví, daňové poradenství, srozumitelné reporty a další nástroje systému edtas: vše pro úspěšné řízení čerpací stanice!

  Účinné nástroje pro řízení čerpací stanice

  Hospodářská analýza 1

  • Podrobný výpis tržeb a nákladů dle skupin relevantních pro čerpací stanice za konkrétní měsíc i za celý rok
  • Hospodářský výsledek (zisk/ztráta)
  • Reálný stav majetku a závazků (co vlastním, kdo mi dluží a komu dlužím já)

  Hospodářská analýza 2

  • Srovnání vlastních tržeb a nákladů s podobnými čerpacími stanicemi

  – vlastní značky (interní benchmarking, srovnání jednotlivých středisek v síti)

  – ostatních značek v systému (externí benchmarking, srovnání trhu)

  • Hospodářské ukazatele zaměřené na čerpací stanice, např. likvidita, obrat na m2 prodejní plochy, obrátkovost zboží apod.

  Hospodářská analýza 3

  • Detailní výpis obchodního plánu
  • Srovnání aktuálních výsledků s obchodním plánem a výsledky minulého roku
  • Prognózy očekávaného ročního výsledku dle dosavadního vývoje
  • Rychlé rozpoznání odchylek od plánovaných tržeb a nákladů