Disclaimer

Copyright/Autorské právo
Copyright 2019 eurodata GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Veškerý obsah (texty, obrázky, grafy, soubory, grafika, uspořádání apod.) na našich webových stránkách je chráněn autorskými právy a dalšími právy duševního vlastnictví. Tato právní ochrana se vztahuje také na databáze a podobná zřízení. Obsah našich webových stránek lze prohlížet a stahovat k soukromým (na komerčním) účelům. Bez našeho předchozího písemného souhlasu se však nesmí v jakékoliv formě reprodukovat, předávat, opětovně používat, kopírovat, ukládat, měnit, zpracovávat nebo jinak využívat. Naše internetové stránky mohou zahrnovat také obsah, který podléhá autorským právům těch, kteří ho poskytují.

Značky, loga, písma ad

Značky, loga, písma, úprava produktů a vyobrazení zveřejněné na těchto webových stránkách jsou vyhrazena nám a/nebo, kde je uvedeno, společnostem s námi propojeným nebo jiným, a proto nesmí být použita pro vlastní účely nebo jiným způsobem využita.

Zodpovědnost

Pečlivě kontrolujeme obsah těchto webových stránek. Vylučujeme tímto veškerou zodpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo využitím této webové stránky a jejího obsahu, pokud se nejedná o úmysl či hrubou nedbalost způsobenou námi samotnými. To platí také pro škody plynoucí z instalace nebo používání softwaru při stanování a/nebo pro škody způsobené počítačovými viry.

Odkazy

Vezměte v úvahu také toto vyloučení zodpovědnosti: Pokud naše internetové stránky obsahují odkazy na webové stránky, které nabízejí třetí strany, upozorňujeme, že nemáme vliv na utváření obsahu těchto externích stránek a tudíž neodpovídáme za jejich zákonnost, správnost a úplnost, výslovně se od jejich obsahu distancujeme a nepovažujeme je za vlastní. Současně doporučujeme zohlednit podmínky používání, ochranu dat a další právní informace týkající se těchto externích webových stránek.