edfis – Kontrolní a reportní systém pro franchisové sítě

Dieser Inhalt erscheint in einem Popup…

Hospodářské analýzy, reporty a srovnání na míru v systému edfis

Ať už jste franchisor nebo franchisant, potřebujete dobře znát svou ekonomickou situaci a vědět, jaká opatření je třeba učinit. V systému edfis společnosti eurodata naleznete aktuální přehled o svých hospodářských výsledcích a jejich vývoji. Obor, velikost podniku, obchodní model – každé podnikání má svá specifika. Proto pro každou franchisovou síť dle přání zákazníka upravujeme do požadované podoby mnohokrát prověřenou základní platformu systému edfis.

Společně se zákazníkem vybereme ta nejdůležitější data, která budou do systému vstupovat (např. data z pokladního, účetního nebo backoffice systému) a vhodný způsob jejich zpracování. Zákazník pak obdrží tato data v podobě hospodářských analýz, reportů, benchmarků, srovnání a grafů. Rozhodne také o přístupu konkrétních uživatelů k vybraným datům.

Výhody zavedení systému edfis

  • Přehled o výsledcích franchisových partnerů a jejich srovnání díky jednotnému účetnímu systému
  • Podklady pro efektivní řízení franchisové sítě v podobě analýz, reportů a grafů
  • Rychlý přístup ke všem relevantním datům pro franchisora i franchisanty
  • Průběžné kontroly výstupů zajišťující vysokou kvalitu dat
  • Srovnání aktuálních výsledků s minulým obdobím a obchodním plánem
  • Interaktivní grafické přehledy
  • Souhrnné analýzy pro franchisanty s více obchodními místy
  • Webová platforma v několika jazycích umožňující přístup kdykoliv a odkudkoliv
  • Srovnatelné reporty ze všech zemí pro mezinárodní franchisové systémy

Optimální řízení franchisové sítě

K úspěšnému řízení franchisové sítě jsou nezbytná kvalitní data, která jsou aktuální a kdykoliv k dispozici. Jen tak lze rychle odhalit slabá místa a podniknout včas kroky k jejich nápravě.

V několika evropských zemích spolupracuje eurodata s hustou sítí daňových kanceláří, které mají dlouholeté zkušenosti s účtováním obchodních sítí a mezi své klienty rády zařadí také Vaše partnery. V České republice je Vám k dispozici skupina daňových kanceláří KODAP, které sídlí ve více než desítce českých měst. Využitím služeb některé z kanceláří KODAP v rámci systému edfis získáte komfort výrazně přesahující služby běžné účetní kanceláře a to za velmi příznivé ceny, které co do kvality a záběru nemají na českém trhu konkurenci.

Jednotný účetní systém zajistí hladký přenos dat, srovnatelnost účetnictví jednotlivých franchisantů a rozšíří možnosti automatizace. Formu spolupráce však rádi přizpůsobíme Vašim požadavkům. Dohodnuté reporty pro Vás zpracujeme také na základě dat dodaných přímo z centrály franchisové sítě nebo od jednotlivých partnerů v případě, že nevyužijí jednotného účetnictví v našich daňových kancelářích.

Na cestě k úspěchu s hospodářskými analýzami

Základní struktura systému edfis se skládá ze tří hospodářských analýz:
Hospodářská analýza 1 podává kompletní přehled o obratech, maržích, nákladech a hospodářském výsledku vybraného obchodního místa. Obsahuje údaje za aktuální měsíc i souhrnné údaje za celé období.

Hospodářská analýza 2 poskytuje srovnání vlastního podnikání s podobnými obchodními místy v síti, případně i s anonymními výsledky konkurence. Součástí je i benchmarking a vybrané hospodářské ukazatele, které jsou pro danou síť relevantní.

Hospodářská analýza 3 zahrnuje srovnání všech skupin obratů a nákladů s předchozími obdobími a také s plánovanými výsledky. Díky několika typům prognóz je na první pohled zřejmé, jaký lze za současného vývoje očekávat celkový roční výsledek.

Data obsažená v hospodářských analýzách si lze zobrazit také v interaktivních grafech. V rámci systému edfis lze navíc využít online archiv a nadstavbový modul pro tvorbu obchodních plánů.