Třídit novinky

News Unternehmen

Stipendia od eurodata: Požádejte hned teď

Jak je tomu již mnoho let, společnost eurodata AG bude v roce 2023 opět udělovat stipendia – ve formě tří stipendií na Sárské univerzitě a dvou stipendií na Sárské technické a ekonomické univerzitě pro zvláště talentované studenty.

Tímto způsobem se společnost propojuje s potenciálními mladými talenty a dokáže díky tomu lépe čelit nedostatku kvalifikovaných pracovníků.

eurodata také nabízí stipendistům možnost poprvé nahlédnout do světa středně velké softwarové společnosti, ať už formou pracovní studentské pozice nebo semestrální či závěrečné práce ve spolupráci s eurodata.

Hlásit se mohou studenti informatiky i studenti matematiky nebo fyziky. Další informace k přihláškám naleznete na www.eurodata.de/eurodata-stipendium