Případová studie STIHL

Společnost STIHL využívá v Rakousku automatickou archivaci
Foto mit der STIHL GmbH Vösendorf

Výchozí situace

Klientský kmen společnosti STIHL čítá v Rakousku přes 400 podnikatelských subjektů a společnost tak každoročně vydá 60 000 až 70 000 faktur a dobropisů. Za účelem zpřehlednění, zkvalitnění a modernizace celého procesu plánuje zavedení elektronické fakturace. Současně s tím má být automatizována také archivace faktur, dobropisů a další související dokumentace.

Řešení

Konzultační firma v oblasti IT doporučila kombinaci eBilling a archivace s napojením na systém ERP. Archivované elektronické faktury by měly být rychle a spolehlivě k dispozici.

Výsledný stav

Společnost STIHL zvolila eBilling v kombinaci s online archivem edmail2archive. Dnes vystavuje elektronicky téměř 60 % faktur, které jsou následně automaticky archivované. Toto řešení šetří společnosti nejen čas a peníze, ale také usnadňuje dodržení zákonných povinností týkajících se uchovávání faktur a další dokumentace.

Ke stažení STIHL