Digitální archivace a zálohování dat

Archivace a zálohování dat v (soukromém) cloudu

Společnost eurodata nabízí vhodné řešení jak pro dlouhodobou archivaci Vašich obchodních dokumentů (účetních dokladů, smluv apod.), tak pro bezpečné zálohování kritických dat Vaší společnosti ve zcela automatickém režimu.

Vaše data jsou bezpečně uložena v našem soukromém datovém centru v německém Saarbrücken nebo ve Vídni.

Foto Mensch mit Tablet in den Händen, in das Mails fliegen

edmail2archive – Váš osobní online trezor

Dlouhodobá archivace Vašich elektronických faktur a dalších důležitých dokumentů dle zákonných předpisů – zcela bez nutnosti pořizování hardwaru nebo softwaru.

Dostupné pouze v německy mluvících zemích

Bild Hand mit gezeichneter Wolke und Servern im Hintergrund

edbackup – online zálohování dat

Buďte bez starostí díky zcela automatickému zálohování kritických dat Vašeho podniku – ze serveru, notebooku nebo třeba z pokladny.

Dostupné pouze v německy mluvících zemích